Privacy verklaring

Identiteit

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Over Mathenesse, (voorlopig nog) een project van Online Video Producties ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75157101.

Algemeen

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de telecomwet en andere van toepassing zijnde privacywetgeving stelt.

Beveiliging

Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website gebruikt maakt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, en wij daarom gegevens vragen, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om u onze nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen. U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Verstrekking derden

Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten waarin wij ook de afspraken omtrent de beveiliging van de persoonsgegevens hebben vastgelegd.

Soort persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: (voornaam, achternaam, functie en videobeelden) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren de gegevens niet langer dan voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen, tenzij wij op grond van een wettelijke plicht gehouden zijn tot een langere bewaartermijn.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en Google daarbij verboden de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Websites of diensten van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn (denk aan social media links of buttons).

Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Rechten

Ten aanzien van jouw persoonsgegevens heb je de volgende rechten:

  • inzage
  • rectificatie
  • wissing
  • beperking van de verwerking
  • bezwaar tegen verdere verwerking
  • gegevensoverdraagbaarheid
  • het intrekken van verstrekte toestemming
    Je kunt hiertoe een verzoek indienen via info@onlinevideoproducties.nl Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (postbus 93374, 2509 AJ Den Haag)

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen.

Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.